Patroszenie ręczne

Budowa i zasada działania:

Rynna patroszenia zbudowana jest na bazie materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, wyposażona jest w regulowane nogi, burty zabezpieczające, baterie na wodę bieżącą, przegrody do odbioru podrobów (serca , wątroby, żołądka) oraz zbiornik przeznaczony do zebrania jelit i ich transport na wydział odpadów (za pomocą pompy). Drób zawieszony na przenośniku linii patroszenia transportowany jest nad rynną patroszenia tak aby tuszki znajdowały się nad rynna. Długość rynny uzależniona jest od wydajności ubojowej a jej kształt od pomieszczenia.

Narzędzia:

  • Stekownica (pneumatyczna)
  • Nóż do otwarcia powłoki brzusznej
  • Łyżka do patroszenia
  • Pistolet do wysysania płuc
  • Myjka wewnętrzna
  • Obcinacz łap (pneumatyczny)
  • Stalka

Ilość narzędzi dostosowana jest do wydajności zakładu.


Zapytaj o ten produkt

DANE TECHNICZNE

Rok budowy
Build to order
Wydajność
do 3000 szt/h